Rreth Nesh

Firma ‘MAXI’ e formuar prej 15 vjetësh e ushtron aktivitetin e saj prodhues, përpunues dhe komercial mbi truallin dhe godinat në pronësi 100% pronë e saj, duke qënë prezente në tregun specifik që prej vitit 1993. Në të përpunohen mermere,travertina në formë blloku të sjella nga tre kontinente – Azia, Afrika e Europa.

Produktet Tona

Sherbimet Tona

Ndertesa Publike

Punime Artistike

Artikuj Kulti

Per porosi ose cdo informacion tjeter, na kontaktoni